Tere tulemast!
Viimati lisatud lahendid

Tere tulemast kasutama eestikeelset intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaasi!

Andmebaas on mõeldud kasutamiseks autoritele, autorite seadusega kaitstud loometegevuse tulemuste kasutajatele, advokaatidele, kohtunikele, prokuröridele ja teistele juristidele, patendivolinikele, õigusteaduse õppejõududele, tudengitele ning kõigile asjahuvilistele. Andmebaasis leiavad kajastamist Eesti Vabariigi ringkonnakohtute ning Riigikohtu lahendid.

Kohtulahendid on liigitatud kaheks lahenditegrupiks – autoriõigus (ja autoriõigusega kaasnevad õigused) ning tööstusomand.

Käesolev andmebaas on sõltuvalt vastavast kohtupraktikast pidevalt täiendatav ja arendatav.

Andmebaas valmis Kultuuriministeeriumis Euroopa Liidu Phare projekti nr 2002/000-579.03.01 raames. Kultuuriministeeriumi poolt on andmebaas täidetud kuni aastani 2006. Andmebaasi täiendab ja arendab Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.

Eesti kohtute lahendid
 
Otsi